Kpt. ż. w. mgr inż.

Józef Franciszek Wójcik

 

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

 

Katyń, Smoleńsk 2010, katastrofa!!!

  Uwaga!!! Najpierw wiosną 2018 padł serwer, a potem w czerwcu złośliwy wirus wszystko w komputerze zamienił w krzaczki. Strona aktualnie w odtwarzaniu. Tematyka wyborcza w AKTUALNOŚCIACH

Strona główna

  Wcześniej prowadziłem stronę internetową:   7morze.prv.pl , która głównie była poświęcona książkom. Na jej miejsce miała wejść nowa str.:

jfwojcik.wix.com/7morze

I ona funkcjonuje, choć po utracie danych komputera też jest  w złym stanie. Od lat prowadzę stronę Stowa -rzyszenia Pisarzy Polskich http://sppgdansk.pl/  i też poświęcam jej trochę czasu. Kiedyś nosiłem się z zamiarem założenia Partii Jedności Prawicy  - takiej partii dialogu, by zmienić sposób uprawiania polityki. Kolejne złudzenia: - PJN, Gowin, Kukiz. Nic z tego nie wyszło.  Myślę, że człowiek prostolinijny chyba w tak skłóconym społeczeństwie nie nadaje się do polityki.  Hmm!  Szkoda, że jest taka przykra rzeczywistość.

 

Witam w moim serwisie internetowym.

     Na moich stronach możecie Państwo znaleźć ciekawe i różnorodne tematy, które każdego z Was z pewnością zainteresują. Bogata tematyka i wielość środków wyrazu pozwala na dokonywanie wyboru zgodnie z zainteresowaniem.

Na str. KSIĄŻKI są krótkie recenzje, szerokie fragmenty, a nawet całe książki do bezpłatnego pobrania, z trzynastu przeze mnie napisanych.

W GALERII ciekawe zdjęcia i filmy z całego świata, gdzie też można coś dla siebie znaleźć. Szkoda tylko, że w 2017 padł serwer fotoalbum.eu, bo tam na bieżąco wszystko opisywałem. Teraz trudno to odtworzyć. Zdjęć trochę już zamieściłem, ale opisy to mrówcza robota i dziś nie wiem, czy będą.

AKTUALNOŚCI zawierają odniesienia do aktualnej rzeczywistości, różnej, a czasem tej politycznej. Wirus komputera i likwidacja wcześniejszego serwera spowodowały nieodwracalne straty wcześniejszych zapisów.

Notka biograficzna O SOBIE wystarczy nawet na kilka życiorysów.

   Internet daje nam możliwość częstego i bezpośredniego kontaktu. Niech to miejsce stanie się więc forum, na którym będziemy rozmawiać nie tylko o sprawach Polaków i Ojczyzny. Proszę pisać: -  jfwojcik@wp.pl . Dołożę wszelkich starań, by informacje na stronie "AKTUALNOŚCI"   były w miarę prowadzone na bieżąco, by ta strona była często uzupełniana i pozostała również ciekawą lekturą.  

   Polityka i losy Ojczyzny każdego z nas dotykają w mniejszym lub większym stopniu, decydują też o losach naszych rodzin.

 Polska potrzebuje wielu reform, których bez zmian w postrzeganiu polityki oraz sposobie jej uprawiania przeprowadzić się nie da.

Kiedyś miałem takie marzenia:   

- Chciałbym  w polskiej polityce dokonać wielu zmian, tak rewolucyjnych jak te, które wniósł Jan Paweł II do Kościoła, zmian opartych na miłości, dialogu i poszanowaniu drugiego człowieka. Chciałbym, by Człowiek i Ojczyzna były w Polsce ponad partyjnym partykularyzmem,  bo właśnie w tych kłótniach tkwią te utrwalone na stałe złe emocje.

 

Zamiast politykiem zostałem pisarzem!

Chyba to i dobrze, choć mi trochę żal aż tylu złudzeń i emocji!

Powyższe zostało napisane kilkanaście lat temu,  dziś 25.10.2017r. Hmm, co tu dodać, gdy dużo  się zmieniło, a kłótnie pozostały?

2019 - kłótnie i agresja polityków w mediach ciągle  wzrasta!